תוכנית ליווי – המשך

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

תוכנית המיועדת למי שרוצה תמיכה וליווי גם בהמשך הדרך, אחרי תקופת הבסיס של ארבעת החודשים של לימוד ותרגול השיטה.

פרטים אודות התוכנית יפורסמו בקרוב.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד